นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, เมืองชลบุรี

อสังหาริมทรัพย์โซนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี