ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราว เซ็นทรัล วิลเลจ Featured

ด่วน ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถนสิ่งกีดขวางใดๆ ออกไปจากเขตทางหลวงแผนดินหมายเลย 370 บริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักซูรี อ่านต่อ…

ธอส. จับมือกบข. ปล่อยกู้บ้าน ดอกเบี้ย 0% Featured

ธอส. จับมือกบข. ปล่อยกู้บ้าน ดอกเบี้ย 0% ธอส.จับมือกบข. ส่งเสริมสมาชิกกบข. มีบ้านเป็นของตนเอง ภายใต้วงเงิน 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0% ต่อปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ยื่นกู้และทำนิติกรรมได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้. ทั้งนี้วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย และซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. […]