คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านที่ดิน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านที่ดิน (English for Department of Lands)

ชื่อหน่วยงานในกรมที่ดิน

สำนักงานตรวจราชการ

  1. สำนักงานตรวจราชการ | Office of Inspector
  2. สำนักนจัดการที่ดินของรัฐ | Public Land Management Bureau
  3. ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน |
  4. ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ |
  5. ส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ |
  6. สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ |
  7. ส่วนรังวัดและมาตรฐานการวางโครงหมุดปักหลักฐานแผนที่ |
  8. ส่วนพัฒนาการรังหวัดหมุดหบักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม |