ปั๊มเชลส์

 • สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • ขนาดที่ดิน อย่างน้อย 400 ตารางวา
  • ขนาดหน้ากว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 45 เมตร ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตรและต้องยาวไปเชื่อมกับถนนสายอื่นที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร.
 • ต่างจังหวัด
  • ขนาดที่ดินไม่น้อยกว่า 2-3 ไร่
  • หน้ากว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 60 ไร่ ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร
 • ข้อมูลอ้างอิง https://www.shell.co.th/th_th/motorists/shell-investments/investors-are-created-and-managed-service-stations/apply.html

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.