หลังจาก 1 เมษายน 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการออกมาควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ให้มีความรัดกุมมากขึ้น ลดความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเหตุกาณ์ฟองสบู่แตกที่ประเทศไทยเคยมีบทเรียนมาแล้ว สรุปได้ดังนี้

สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

กรณีซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก หรือปลอดภาระการผ่อนชำระจากผ่านหลังก่อนหน้านี้ ยังคงสามารถได้มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อสูงสุด 100% หรือ 0%

กรณีที่ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สอง และกำลังผ่อนหลังแรกอยู่ หากผ่อนหลังแรกเกิน 3 ปีแล้ว มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อสูงสุด 90% หรือวางเงินดาวน์ต่ำสุด 10% ของราคาเต็ม

กรณีที่ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สอง และกำลังผ่อนหลังแรกอยู่ หากผ่อนหลังแรกไม่เกิน 3 ปีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อสูงสุด 80% หรือวางเงินดาวน์ต่ำสุด 20% ของราคาเต็ม

และ กรณีที่ซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่สาม มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อสูงสุดเพียง 70% หรือวางเงินดาวน์ต่ำสุด 30% ของราคาเต็ม

ทั้งนี้เกณฑ์ข้างบน เป็นเกณฑ์ที่ได้รับสินเชื่อสูงสูดในแต่ละเงื่อนไขเท่านั้น การอนุมัติสินเชื่อจริงอาจลดลงไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร.

ที่มาของข้อมูล

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.