รู้มั๊ยไม่ว่า ตราครุฑที่แสดงบนโฉนด เอกสารสิทธิ์ เอกสารการครอบครองที่ดิน สีแดง สีเขียว สีดำ ต่างกันอย่างไร. มาดูกันครับ

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ครุฑแดง

ครุฑแดง / โฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด สามารถซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีครอบครองกันเกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงตัวนี้ โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในเขตเมือง ส่วนโฉนดหลังแดงจะเป็นเอกสาร น.ส.4 ซึ่งจะระบุด้านหลังโฉนดว่า ห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี.

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ครุฑดำ

ครุฑดำ / หนังสือรับรอองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3ข อันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใชสำหรับเป็นหนังสือรับรอง จะแสดงถึงสิทธิ์การครอบครอบของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่แน่ชัด จะซื้อขายต้องรอประกาศจากทางราชการ 30 วัน.

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ครุฑเขียว

ครุฑเขียว / หนังสือรับรองการทำประโยชน์ประเภท น.ส.3ก. ซึ่งออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทาอากาศ เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นหลักแหล่ง คุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนด ซื้อขาย จำนองธนาคารได้ สามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ในอนาคต.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.