จากการสำรวจ ผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 11 บริษัท พบว่าปี 2562 วางแผนเตรียมเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่รวมกัน 72 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 203,508 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ เดือนพฤศจิกายน มีโครงการที่จะเปิดตัวรวม 34 โครงการ มูลค่าโครงการ 91,552 ล้านบาท ที่เหลือ 38 โครงการ เลื่อนการเปิดตัว โดยมูลค่าโครงการหลังการปรับแผน 111,956 ล้านบาท

ที่มา ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.