เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย โดย มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562. กำหนดให้ดอกเบี้ย กู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใน 3 ปีแรกอยู่ที่ อัตรา 2.5% ต่อปี สำหรับวงเงินกู้ไท้เกิน 3 ล้านบาท สำหรับผู้ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ไปจนเต็มกรอบวงเงินของธนาคารทั้งนี้ไม่เกิน 24 ธันวาคม 2563.

ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะทำให้ผู้กู้ประหยัดวงเงินในช่วง 3 ปีแรกประมาณ 80,400 บาท หรือ 5 ปีแรก 123,600 บาท สำหรับวงเงินกู้ 1 ล้านบาท.

Related Articles