ด่วน ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถนสิ่งกีดขวางใดๆ ออกไปจากเขตทางหลวงแผนดินหมายเลย 370 บริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักซูรี อ่านต่อ…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.