สำหรับ การกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน ซึ่งเป็นการกู้ระยะยาว ผ่อนสูงสุดก็ประมาณ 40 ปี ระหว่างการผ่อนนี้ อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน คือ ผู้กู้เสียชีวิต คำถามต่อมาคือ หนี้สลายไปเลยหรือไม่? หรือมีใครต้องรับภาระต่อ?

ในกรณีที่ผู้กู้ซื้อบ้าน เสียชีวิตลง แนวทางตามกฎหมายจะมีอยู่ 2 แนว คือ 1.กรณที่ทายาทปฏิเสธไม่รับทรัพย์สิน และ กรณีที่ทายาทต้องการรับทรัพย์สิน ขั้นตอนการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปหรือมีบางส่วนหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียด.

อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติม…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.