ธอส. จับมือกบข. ปล่อยกู้บ้าน ดอกเบี้ย 0%

ธอส.จับมือกบข. ส่งเสริมสมาชิกกบข. มีบ้านเป็นของตนเอง ภายใต้วงเงิน 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0% ต่อปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ยื่นกู้และทำนิติกรรมได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้.

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย และซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 40 ปี พิเศษยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้ทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2562

“เราจัดทำโครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ มาตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งถือเป็นโครงการที่สามารถสร้างโอกาสให้ข้าราชการไทยที่เป็นสมาชิก กบข. มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองไปแล้วกว่า 90,000 ราย ปัจจุบันมีบัญชีเงินกู้คงค้างที่ใช้สิทธิ์ผ่านโครงการดังกล่าวกว่า 60,000 บัญชี วงเงินสินเชื่อรวม21,000 ล้านบาท”นายฉัตรชัยกล่าว

ข้อมูลต้นฉบับจาก ฐานเศรษฐกิจ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.