2019.07.28
ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจทรัพย์ สำหรับ
ที่ดินเปล่า 49 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
ตำบลโคกปรง, บึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ลักษณะของพืื้นที่เป็นแนวกว่าเกือบ 600 เมตร พื้นที่ปัจจุบันทำไร่สวนผสม พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด มีพื้นที่ของบ่อน้ำที่ขุดไว้รองรับการทำการเกษตรทั้งปี ประมาณ 6-7 ไร่ เหมาะสำหรับทำการเกษตร หลากหลายชนิด

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.