About Us

เราเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับฝากขายบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, จังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา และพื้นที่อื่นๆ

ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา นายหน้าอสังหาริมทรัพย์. บริการ ทำงาน โดยใช้หลักจรรยาบรรณของนายหน้า บวกกับประสบการณ์ของบริษัทมากกว่า 10 ปี พร้อมเครือข่าย ทีมงาน และที่ปรึกษา ที่พร้อมสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ “การขายทรัพย์ของลูกค้าให้ได้”